Dlaczego warto u nas studiować?

Informacja Kwantowa i Spintronika (IKS) jest nową specjalnością na kierunku Fizyka. Studia mają na celu przygotowanie studentów do podjęcia nowych wyzwań dotyczących rozwoju i wdrażania technologii kwantowych.

Opis specjalności

Studia na tej specjalności przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć gruntowną wiedzę w zakresie aktualnych teorii oraz metod obliczeniowych i eksperymentalnych w obszarach fizyki związanych z informacją kwantową i spintroniką. Studenci będą także mieli możliwość zapoznania się z najważniejszymi metodami doświadczalnymi stosowanymi do badania nanoukładów. Kształcenie obejmie szereg specjalistycznych kursów z fizyki kwantowej i fizyki materii skondensowanej, spintroniki, magnoniki i fotoniki oraz metod doświadczalnych i metod obliczeniowych. Choć formalnym językiem studiów będzie język polski, to ze względu na międzynarodowy charakter badań naukowych, część zajęć będzie się odbywać w języku angielskim (procentowy udział przedmiotów w języku angielskim zostanie sprecyzowany w programie studiów). 

Atuty specjalności

Nowa specjalność zapewni naszym studentom gruntowną wiedzę w zakresie współczesnej fizyki ciała stałego i magnetyzmu oraz informacji kwantowej, a także pozwoli opanować zaawansowane metody badawcze istotne z punktu widzenia nowych technologii kwantowych poprzez uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w Instytucie Spintroniki i Informacji Kwantowej. Niezwykle istotną i unikatową cechą tych studiów będzie więc mentoring. Każdy ze studentów zostanie objęty opieką naukową jednego z pracowników Instytutu już od pierwszego roku studiów. Poprzez odbycie praktyk w grupach badawczych studenci będą mieli możliwość zapoznania i włączenia się w działalność naukową, a także aktywnego uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz włączenia się w przygotowywanie publikacji naukowych.

Praca po studiach

Absolwent specjalności będzie znakomicie przygotowany do kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz podjęcia pracy w ośrodkach naukowych, badawczo-rozwojowych lub laboratoriach przemysłowych w kraju i za granicą. Nasi studenci będą przygotowani do podjęcia nowych wyzwań stojących przed dalszym rozwojem cywilizacji, a związanych z nieuchronnym wdrażaniem szeroko rozumianych nowych technologii kwantowych. Gotowi więc będą do podjęcia pracy w firmach i instytucjach, których działalność oparta jest na zastosowaniu nowoczesnej wiedzy i zaawansowanych technologii.

Program studiów

Chciałbyś poznać więcej szczegółów? Zapoznaj się z programem naszych studiów.

Plan studiów – kierunek fizyka, specjalność IKS
Lp.Nazwa modułu kształceniaWykładCwiczenia/ SeminariaLaboratorium/ PracowniaForma zaliczeniaPunkty ECTS
1234567
Rok I – Semestr I
1.Wprowadzenie do informacji i optyki kwantowej303030egzamin7
2.Spintronika: podstawy i zastosowania303030egzamin7
3.Wprowadzenie do magnoniki i symulacji magnetycznych303030egzamin7
4.Kwantowe symulatory materii303030egzamin7
5.Język angielski302
6.BHP40
Razem Semestr I12415012030
Całkowita liczba godzin semestr I394
Rok I – Semestr II
1.Wykład specjalistyczny (do wyboru)3030egzamin6
2.Wykład specjalistyczny (do wyboru)3030egzamin6
3.Wykład monograficzny w języku angielskim3015egzamin6
4.Wykład ogólnouniwersytecki (humanistyczny)30wg sylabusa3
5.Pracownia specjalistyczna / Pracownia IKS (4×20)806
6.Seminarium magisterskie153
Razem Semestr II1203014030
Całkowita liczba godzin semestr II290
Razem Rok I24418026060
Całkowita liczba godzin rok I684
Rok II – Semestr III
1.Wykład monograficzny w języku angielskim3015wg sylabusa6
2.Wykład monograficzny w języku angielskim3015wg sylabusa6
3.Wykład monograficzny w języku angielskim3015wg sylabusa6
4.Pracownia magisterska809
5.Seminarium magisterskie153
Razem Semestr III 90608030
Całkowita liczba godzin semestr III230
Rok II – Semestr IV
1.Wykład monograficzny w języku angielskim3015wg sylabusa6
2.Wykład monograficzny w języku angielskim3015wg sylabusa6
3.Pracownia magisterska13015
4.Seminarium magisterskie153
Razem Semestr IV604513030
Całkowita liczba godzin semestr IV235
Razem Rok II15010521060
Całkowita liczba godzin rok II465
Razem cały cykl394285470120
Liczba godzin cały cykl1149Liczba ECTS cały cykl120